Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Rất Khiêm Nhu Rất Vĩ Đại

Giá:78,000

• Tác giả: PELERIN

• Chuyển ngữ: Nt. Quỳnh Giao, FMM

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 200

• Năm xuất bản: 2019

Còn hàng