Đời tu gạn đục khơi trong

Giá:60,000

• Tác giả: Felicisimo Diez Martinez

• Dịch giả: Lm. Đỗ Ngọc Bảo

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 381

• NXB: 2013

Còn hàng