Đời Sống Thánh Thiện – Life and Holiness

Giá:70,000

• Tác giả: Thomas Merton

• Chuyển ngữ: Giuse Phan văn Phi, O.Cist.

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Số trang: 290

• Năm xuất bản: 12/2021

Còn hàng