Đời Linh mục: Ơn gọi, sự trả giá và niềm vui

Giá:30,000

• Biên soạn: Patricia Mitchell

• NXB: Tôn giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14 x 20.5 cm

• Số trang: 234

• Năm xuất bản: 2012

Còn hàng