Đọc tin mừng theo Gioan – Tập 4

Giá:120,000

• Tác giả: Lm. Hoàng Minh Tuấn

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 635

• Năm xuất bản: 2003

Chỉ còn lại 3 sản phẩm