Đọc tin mừng theo Gioan – Tập 2

Giá:120,000

• Tác giả: Lm. Hoàng Minh Tuấn

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 631

• Năm xuất bản: 2000

Chỉ còn lại 1 sản phẩm