Đọc tin mừng theo Gioan – Tập 1

Giá:100,000

• Tác giả: Lm. Hoàng Minh Tuấn

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 529

• Năm xuất bản: 2000

Chỉ còn lại 5 sản phẩm