Diện mạo đang thay đổi của các sứ vụ truyền giáo trên thế giới

Giá:150,000

• Tác giả: MICHAEL POCOCK, GAILN VAN RHEENEN, DOUGHLAS MCCONNELL

• Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Duy Khương

• Nhà xuất bản: tôn giáo

• Số trang: 631

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 15 x 23 cm

• NXB: 07/2022

Còn hàng