Đào tạo linh mục định hướng và chỉ dẫn

Giá:80,000

• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 16 x 24 cm

• Số trang: 2 cuốn

• Năm xuất bản: 2012

Còn hàng