Cuộc đời thánh Inhaxio Loyola

Giá:25,000

• Tác giả: ÁLVARO LOBO ARRANZ S.J, ROCÍO ESTEBAN, DIBUJARIO

• Chuyển ngữ: Phêrô Lê Hoàng Nam, S.J

• NXB: Đồng nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 17 x 17 cm

• Số trang: 35

• Năm xuất bản: 05/2021

Còn hàng