Cộng đoàn thánh hiến

Giá:60,000

• Tác giả: Felix M. Podimattam

• Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Văn Định, CS

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14 x 20 cm

• Số trang: 380

• Năm xuất bản: 01/2022

Còn hàng