Chủ nghĩa Mác-xít dưới nhãn quan triết học

Giá:40,000

• Tác giả: Lm Nguyễn Hữu Thy

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 274

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng