Cầu nguyện chiêm niệm

Giá:60,000

• Tác giả: THOMAS MERTON

• Chuyển ngữ: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist & Emmanuel Triệu Nguyễn Bá Lệ, O.Cist

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Số trang: 222

• NXB: Đồng Nai

• Năm xuất bản: 11/2022

Còn hàng