Cái nhìn của lòng thương xót

Giá:45,000

• Tác giả: Raniero Cantalamessa

•  Chuyển ngữ: Lm. Trần Đình Quảng

• Nhà xuất bản: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Số trang: 222

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• NXB: 2020

Còn hàng