Bài ca thương khó – Passio Exsultet

Giá:Liên hệ

• Tác giả: ĐGM. Phaolo Nguyễn Văn Hòa

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 20 x 28 cm

• Số trang: 104

• Năm xuất bản: 2016

Hết hàng