Tuyển tập mục vụ phụng vụ – Huấn luyện giúp lễ

Giá:20,000

• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 90

• Năm xuất bản: 2005

Còn hàng