Thánh gia đứng

Giá:165,000

• Kích thước: 22 cm

• Chất liệu: Polymer