Thánh gia

Giá:2,400,000

• Kích thước: 43cm

• Chất liệu: gỗ sao