Chúa mão gai

Giá:5,350,000

• Kích thước: 40cm

• Chất liệu: Gỗ hương