Tượng Mẹ Têrêsa Calcutta

Giá:130,000

∗ Chất liệu: Xứ trắng – Vẽ màu

∗ Kích thước: 12cm