Thánh Vinh Sơn

Giá:615,000

∗ Chất liệu: Gỗ Pơmu

∗ Kích thước: 15cm