Thánh Đa Minh

Giá:533,000

∗ Chất liệu: Gỗ Pơmu

∗ Kích thước: 15cm