Mẹ Têrêsa Calcutta

Giá:100,000

∗ Chất liệu: Sứ trắng

∗ Kích thước: 12cm