Tượng Thánh Giá Trừ Tà (20 cm)

Giá:92,000

– Chất liệu: Gỗ

– Chiều cao: 20cm

Cho phép đặt hàng trước