Thánh giá nến để bàn

Giá:185,000

∗ Chất liệu: Atimon

∗ Kích thước: 18cm