Thánh giá đồng

Giá:6,600,000

• Kích thước: 60cm

• Chất liệu: bằng đồng