Thánh giá để bàn

Giá:103,000

∗ Chất liệu: Antimon

∗ Kích thước: Nhiều kích cỡ

∗ Giá cả: Tùy kích thước