Thánh giá để bàn

Giá:864,000

∗ Chất liệu: Dát vàng

∗ Kích thước: 19cm