Thánh giá để bàn

Giá:235,000

∗ Chất liệu: Phalê

∗ Kích thước: 18cm