Tượng Pieta (Đức Mẹ Sầu Bi)

Giá:214,000

• Kích thước: 5cm

• Chất liệu: Polime phủ đồng