Mẹ quan họ

Giá:220,000

• Kích thước: 30cm

• Chất liệu: giả đá