Đức Mẹ hoa hồng

Giá:62,000

• Kích thước: 15cm

• Chất liệu: Sứ – màu vẽ