Đức Mẹ gỗ sao

Giá:1,200,000

• Kích thước: 35cm

• Chất liệu: Điêu khắc trên gỗ sao