Đức Mẹ Màu Dark English

Giá:4,300,000

• Kích thước: 40cm

• Chất liệu: Đồng đúc