Chúa mão gai

5,350,000

• Kích thước: 40cm

• Chất liệu: Gỗ hương

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE:

  • * Áp dụng khi mua sách (ngoại trừ sách giáo lý và kinh thánh)