Tượng Thánh Hannibal (13cm)

Giá:530,000

– Chất liệu: Bột đá

– Chiều cao: 13 cm