Tượng Pieta (Đức Mẹ Sầu Bi)

Giá:Liên hệ

• Kích thước: 5cm

• Chất liệu: Polime phủ đồng

Hết hàng