Tượng chịu nạn để bàn

Giá:345,000

• Chất liệu: gỗ Pomu

• Chiều cao: 37 cm

• Tượng Chúa: 20 CM