Tranh kim tuyến

Giá:48,000

• Chất liệu: tranh tráng kim tuyến

• Kích thước: 15x20cm