Tranh tráng phalê

Giá:60,000

• Chất liệu: tranh tráng phalê để bàn

• Kích thước: 15x30cm