Tranh Mẹ trẻ thơ

Giá:2,550,000

• Chất liệu: In bố

• Kích thước: 60×80