Tranh Mẹ nhân loại

Giá:560,000

• Chất liệu: In bố

• Kích thước: 30×45cm