Tranh Chúa thương xót

Giá:2,530,000

• Chất liệu: Đính phalê

•  Kích thước: 25×35cm