Tranh tráng phalê

60,000

• Chất liệu: tranh tráng phalê để bàn

• Kích thước: 15x30cm

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt