Tranh tiệc ly

Giá:1,950,000

• Chất liệu: In bố

• Kích thước: 55×88