Ảnh đeo thánh giá

Giá:648,000

• Chất liệu: Bạc Pháp