Ảnh đeo Têrêsa bạc cổ

Giá:382,000

• Chất liệu: Bạc pháp