Ảnh đeo Đức Mẹ

Giá:1,496,000

• Chất liệu: xi vàng Pháp