Ảnh đeo Đức Mẹ Oval

Giá:834,000

• Chất liệu: Mạ vàng pháp