Ảnh đeo Đức Mẹ

Giá:730,000

• Chất liệu: Bạc pháp, đính đá